JURIDISCH

Cookiebeleid

1. Wie wij zijn

1.1. Wij zijn Contento NV (handelsnaam "Willow"), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Coupure 88, B-9000 Gent, België ("Willow", "wij") en ingeschreven bij deKruispuntbank van Ondernemingen( KBO) onder ondernemingsnummer 0693.699.260.

1.2. Wij op Willow bieden social media marketing automation subscription services, zoals beschreven op onze Site (https://www.willow.co).

1.3. Wij waarderen jouw recht op privacy en doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en nationale uitvoeringswetgeving. In dit Cookiebeleid leggen we uit wat cookies zijn, wat de doeleinden ervan zijn en welke cookies we gebruiken. 

1.4. Alle begrippen die niet uitdrukkelijk in dit Cookiebeleid zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.

2. Wat zijn cookies?

2.1. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die vanaf een website worden verzonden en op jouw lokale computer worden opgeslagen. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden opgeslagen; sommige cookies zijn van technische aard (bijv. om taalvoorkeuren op te slaan), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die jouw gedrag op de website volgen en opslaan om de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden). 

2.2. De Belgische wet op de elektronische communicatie (uitvoering van de Telecommunicatiewet) bevat enkele bepalingen met betrekking tot cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacyrichtlijn. Deze richtlijn houdt in dat elke EU-lidstaat een zekere beoordelingsvrijheid heeft met betrekking tot de cookiewetgeving.

3. Wat zijn de doeleinden van cookies?

3.1. Willow wil de gebruiker zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over de cookies die zij gebruikt. Cookies zijn voor ons van essentieel belang om elk bezoek aan de website te optimaliseren. Zo onthouden cookies elke technische keuze die de gebruiker heeft gemaakt (bv. keuzes inzake taal, nieuwsbrief, enz.) en helpen ze de gebruiker alle relevante diensten en suggesties aan te bieden.

3.2. Als je onze Site wil bezoeken, is het aanbevolen om cookies toe te staan. Indien je dit liever niet heeft, kan je cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen.

3.3. Willows gebruikt cookies alleen om jouw ervaring met onze website te optimaliseren. Daarom garanderen wij dat onze cookies veilig zijn. De informatie die wordt verzameld door het gebruik van cookies stelt ons in staat om eventuele fouten op te sporen en/of stelt ons in staat om specifieke diensten te demonstreren waarvan wij denken dat ze nuttig kunnen zijn voor je. Het is mogelijk dat Willow informatie opslaat die direct aan een gebruiker kan worden gekoppeld. Sommige van onze cookies kunnen afkomstig zijn van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun websites adverteren. 

4. Welke cookies Willow gebruikt

4.1. Om onze Site te bezoeken, is het aanbevolen om cookies in te schakelen op jouw computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies Willow kunnen wij een optimaal gebruik van onze Site niet garanderen. 

4.2. [LIJST VAN TOEPASSELIJKE COOKIES OPNEMEN].