Back to Blog

Waarom is Employer Branding belangrijk

Je denkt waarschijnlijk bij jezelf, waarom dit? Waarom nu? Doet employer branding er wel toe? Is het de moeite waard om jouw kostbare tijd en geld te investeren in het opbouwen van een merk parallel aan het bedrijfsmerk?
Waarom is Employer Branding belangrijk
Usman Khalil
Published On
12 augustus 2020

Je denkt waarschijnlijk bij jezelf, waarom dit? Waarom nu? Doet employer branding er wel toe? Is het de moeite waard om jouw kostbare tijd en geld te investeren in het opbouwen van een merk parallel aan het bedrijfsmerk?

You face these questions whether you're in a small business or a multinational business with thousands of employees on the payroll. So lets start with the most important part; what do you want to achieve?

Wat is het einddoel van jouw Employer Brand?

If you want to work on an Employer Brand because it's the new fancy shmancy term in the industry, you might want to rethink that approach. You'll first have to validate your need for an employer brand on a smaller scale.

💸 Doelstelling #1: Verlaging van de rekruteringskosten

Het aantrekken, het achternagaan en het headhunten van nieuwe werknemers kost bedrijven duizenden en duizenden dollars per jaar. Dit is geld dat goed besteed wordt als deze bedrijven met succes het beste talent kunnen aantrekken.

Een werkgeversmerk is geen vervanging voor een wervingsbudget. Maar het kan wel een goede aanvulling zijn op jouw wervingsinspanningen. Volgens een LinkedIn rapport uit 2015, kan een sterk werkgeversmerk jouw aanwervingskosten met 43% doen dalen. Dat is een sterk argument. Een argument dat ondersteund kan worden door een duidelijk plan van aanpak en prognoses.

👩🏾💼 Doelstelling #2: Het aantrekken van het juiste talent

Can a job post not attract the right kind of talent? Let's walk in the shoes of your ideal candidate. You have set up a perfectly targeted job post on Linkedin, and your ideal candidate sees it. It talks about what you expect of them, their responsibilities, and what you're going to offer in exchange (you know, the market competitive salary, the free coffee and the drinks on Friday 😉). But every company on Linkedin probably says that to every candidate. They need assurances beyond that.

Sometimes that kind of assurance can only be provided by social proof in the form of testimonials from your current and former employees - for example, people expressing how happy they are, how much they're learning, how much they've grown while being a part of your organization. That can help the right kind of candidate identify with your company (or not).

⏳Objective #3: Behoud van talent

If you as a business spend quite a lot of money recruiting, then it goes to reason that you would want to retain that talent for as long as you can. It's not rocket science figuring out what keeps employees happy in the long term.

Your employer brand can showcase employees, celebrate diversity amongst your ranks, and take initiatives that makes employees proud to be part of the organization. Let it be the family they choose to stay with and not the family they're stuck with 😅.

Het resultaat is dat je op de lange termijn minder hoeft uit te geven aan het invullen van dezelfde functies in plaats van te groeien.

If you're positive that working on an Employer Brand is the right step for you, this guide will help you set it up with examples of what that could look like on your social media channels. Take a look!